Valikko
Valikko

Mikko Säisä

ICT-asiantuntija

Toimin InfoCarella pääsääntöisesti erilaisissa projekteissa kehittäen sisäisiä järjestelmiä ja ratkaisuja, ylläpitäjänä olemassaolevissa järjestelmissä sekä teknisenä asiantuntijana uusien asiakkuuksien implementointiprojekteissa.

Tulin InfoCarelle alun perin työharjoitteluun, ja nyt olen ollut täällä jo yli viisi vuotta vaihtelevissa rooleissa.

Urapolkuni InfoCarella on muotoutunut osin sattumien kautta, ja osin avoimesta dialogista esimiesten sekä yrityksen johdon välillä. Olen tuonut aktiivisesti esille asioita, joita mielestäni voisi kehittää, tarjonnut niihin ratkaisuja ja saanut mahdollisuuksia toteuttaa niitä. Työtehtäväni ja roolini ovat vuosien varrella muuttuneet sitä mukaa, kun uusia kiinnostuksen kohteita on löytynyt ja tekninen osaaminen on kehittynyt.

Työssäni minua motivoivat pitkäikäiset tekniset ratkaisut liiketoiminnan ongelmiin. Pyrin osallistumaan tai vaikuttamaan sellaisiin asiakokonaisuuksiin ja projekteihin, joissa on mahdollista korjata epäkohtia, tai ratkaista uudella, modernilla tavalla asia, joka hidastaa henkilöstön työskentelyä. Samoin uusien asiakkuuksien implementointiprojektit ja jatkuvan palvelun sujuvat aloitukset ovat palkitsevia.

Työssäni minua motivoivat pitkäikäiset tekniset ratkaisut liiketoiminnan ongelmiin. Pyrin osallistumaan tai vaikuttamaan sellaisiin asiakokonaisuuksiin ja projekteihin, joissa on mahdollista korjata epäkohtia, tai ratkaista uudella, modernilla tavalla asia, joka hidastaa henkilöstön työskentelyä. Samoin uusien asiakkuuksien implementointiprojektit ja jatkuvan palvelun sujuvat aloitukset ovat palkitsevia.

Viihdyn InfoCarella, koska saan mahdollisuuden työskennellä erilaisten palveluiden, ihmisten ja teknologioiden parissa. Yksikään päivä ei ole samanlainen – toisinaan päivät voivat olla hyvin teknisesti vaativia ja vastapainoksi omassa roolissani löytyy päiviä, jolloin teknisestä osaamisesta ei ole mitään hyötyä, vaan terveellä järjellä ja logiikalla voi edistää asioita. Vaikutusmahdollisuudet tämän kokoisessa organisaatiossa ovat merkittävät, kunhan asiat pystyy loogisesti perustelemaan, ja esittämään ehdotuksille liiketoiminnan kehityksellä tai henkilöstön tyytyväisyydellä perusteltavat hyödyt.

InfoCare pystyy tarjoamaan varsin laaja-alaisen eri roolien kirjon IT-alalle ja ICT-asiantuntijalle, aina lähitukiprojekteista konesalipalveluihin ja Service Desk -asiantuntijasta korkeamman kompetenssin rooleihin kiinnostuksen kohteiden ja oman osaamisen mukaan. Yritys tukee osaamisen kehitystä erinäisin keinoin, esimerkiksi täsmä- ja oppisopimuskoulutuksilla.